KOMMUNALVALET 2017

SAMLINGSPARTIETS KANDIDATER I RASEBORG FÖR KOMMUNALVALET 2017