TOIMINNASTAMME

Raaseporin Kokoomuksen puheenjohtaja Miikka Soivio aloitti Kokoomuksen puoluehallituksessa 21.1.2017.

 

 

Raaseporin Kokoomuksen hallitus on ohjannut paikallisyhdistyksen politiikkaa aktiivisemmaksi vaihtoehdoksi Raaseporin perinteisesti melko profiloitumattomassa poliittisessa kentässä.

 

Miikka Soivio

Puheenjohtaja

Raaseporissa Kokoomus kasvatti eurovaalien äänimää-räänsä yli 60% ja haastoi jo SDP:n kaupungin toiseksi suurimman puolueen tittelistä näissä vaaleissa. http://tulospalvelu.vaalit.fi/EPV2014/fi/kutulos_710.html

 

Yhdistys järjestää kuukausikokouksen 9 kuukautena vuodessa. Kokous on samalla yhdistyksen hallituksen kokous. Kuukausikokousten lisäksi järjestetään myös muita tilaisuuksia.

Yhdistyksen sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa määritellään toiminnan suuntaviivat, valitaan yhdistyksen hallitus sekä edustajat piirikokouksiin, puoluekokoukseen jne.

Raaseporin Kokoomuksen valtuustoryhmään kuuluu 2 valtuutettua vaalikaudella 2013–2016.

Yhdistyksellä on myös edustus monissa tärkeimmissä lautakunnissa ja luottamuselimissä.

 

Valtuustokaudelle 2009-2012 Raaseporin Kokoomus oli asettanut seuraavanlaiset tavoitteet. Alta näet myös kuinka olemme niissä onnistuneet.

 

1. Tavoitteena 20% kuntavero koko vaalikauden

      Raaseporin kaupungin talous ei mahdollistanut tämän tavoitteen läpiviemistä.

2. Rantaradan ja teiden 51 ja 25 perusparannuksen jatkuva vauhdittaminen

      Tien 51 perusparannus on meneillään. Rantaradalle on perusteilla radanvarsikuntien  painostusryhmä.

3. Raaseporin alueelle yhteinen elinkeinokehitysyhtiö

      Novago Oy on perustettu.

4. Suomenkielisen ammattikoulutuksen aloittaminen

      Luxia/Axxell yhteistyötä kehitetään, mutta se edistyy hitaasti - jos lainkaan.

5. Kouluverkkoselvitys sisältäen lukiot 2009

      Yhdistyksen valtuutetut tekivät aloitteen kaksikielisen lukion perustamiseksi.

      Perustaminen äänestettiin seuraavalle valtuustokaudelle.

6. Terveyskeskusselvitys (mm. mihin billnäsläiset pääsevät) 2009

      Billnäsläiset voivat nykyisellään käyttää Karjaan terveyskeskusta.

7. Valokaapeli / tietoyhteiskuntaselvitys 2009

      Raaseporin kaupunki on mukana rahoittamassa Tenholan runkokaapelia.

8. Raaseporista Cittaslow eli Slow City

      Må bra stad-ajattelu ajanut Raaseporissa Slow City-hankkeen edelle.

 

Tavoitteet vaalikaudelle 2013-2016 asetamme kevään 2012 aikana ja vahvistetaan syyskokouksessa.

 

Historiasta

Raaseporin Kokoomus toimi aikaisemmin Karjaan-Pohjan Kokoomus - Samlingspartiet i Karis-Pojo ry nimellä. Yhdistys muutti nimekseen Raaseporin Kokoomus ry - Samlingspartiet i Raseborg rf nimi otettiin käyttöön 1.1.2009 alkaen.